2012-01-12, Κοινό Δελτίο Τύπου ΕΛΠΕ, ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ), ΣΕΕΠΕ

Κοινές προτάσεις των Εταιριών Διύλισης και των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών για καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

12-01-2012
 
Στην πρωτόγνωρη οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα –με την καθίζηση της παραγωγής και του εμπορίου σε όλα τα επίπεδα- και την δραματική συστολή ρευστότητας, το ζήτημα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στην αγορά καυσίμων αναδεικνύεται ως μείζον θέμα για την Ελληνική Οικονομία. Είναι απολύτως απαραίτητο η Πολιτεία, σε συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς, να προσδιορίσει το μέγεθος, τις πηγές, τους τρόπους, τα μέσα και τους τελικούς αποδέκτες του λαθρεμπορίου και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό του φαινομένου της λαθρεμπορίας στη διακίνηση των καυσίμων.
 
Οι Εταιρίες Διύλισης και οι Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών υπό το βάρος των καθημερινών εξελίξεων του Κλάδου και κυρίως της τραγικής οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται η χώρα μας, αισθάνονται την υποχρέωση να καταθέσουν για άλλη μια φορά τις θέσεις τους προς την Πολιτεία για την καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου στη διακίνηση των καυσίμων.
 
Επιγραμματικά, οι θέσεις μας είναι οι εξής: 
  1. Αυστηρός έλεγχος για καταπολέμηση των εικονικών εξαγωγών καυσίμων.
  2. Αυστηρός έλεγχος της διακίνησης ναυτιλιακών καυσίμων.
  3. Εξάρθρωση των κυκλωμάτων νέας μορφής λαθρεμπορίου και νοθείας της βενζίνης με άλλες ουσίες (π.χ. μεθανόλη, τολουόλη, κ.ά.).
  4. Εξίσωση των φόρων στα πετρέλαια θέρμανσης και κίνησης με παράλληλη πρόβλεψη επιστροφής πόρων σε κοινωνικά ασθενείς ομάδες βάσει οικονομικών και γεωγραφικών κριτηρίων.
  5. Αφαίρεση άδειας λειτουργίας από τα πρατήρια στα οποία διαπιστώνεται «παρέμβαση» (π.χ. με ηλεκτρονικούς μηχανισμούς) στη λειτουργία των αντλιών.
  6. Άμεση εφαρμογή συστήματος ελέγχου εισροών/εκροών στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων.
  7. Έλεγχος τιμολογίων αγορών σε πρατήρια από ΚΕΔΑΚ και ΣΔΟΕ και εφαρμογή του νόμου στις περιπτώσεις παραεμπορίου και πειρατείας.
  8. Δειγματοληπτικός έλεγχος τιμολογίων Εταιριών Εμπορίας για τυχόν περιπτώσεις λαθρεμπορίου και πειρατείας.
  9. Πάταξη της παραεμπορίας και της παράνομης εμφιάλωσης στο υγραέριο.
  10. Εκσυγχρονισμός των χρονοβόρων και δαπανηρών τελωνειακών διαδικασιών. 
Πρέπει επειγόντως η Πολιτεία να κατανοήσει ότι, εάν παταχθεί ριζικά το λαθρεμπόριο και η ανομία στην αγορά των καυσίμων, θα ελαφρυνθεί σημαντικά το βάρος των φόρων που επωμίζονται οι Έλληνες φορολογούμενοι.
 
Παράλληλα, η εξάλειψη του λαθρεμπορίου θα περιορίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα σταματήσει το κλείσιμο των υγιών επιχειρήσεων του Κλάδου, επιχειρήσεις οι οποίες οδηγούνται σήμερα σε αφανισμό, με τους εργαζόμενους σε αυτές να οδηγούνται στην ανεργία.
 
Πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητη η άμεση υλοποίηση των προτάσεών μας για το καλό τόσο του Κλάδου όσο και της Κοινωνίας στο σύνολό της. Όλοι εμείς είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας για την παροχή τεχνογνωσίας και ουσιαστικής υποστήριξης.
 
Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά όλοι μαζί και γρήγορα.