ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το θέμα της ασφάλειας είναι κυρίαρχος και ζωτικής σημασίας παράγοντας, σε όλες τις δραστηριότητες των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Γι’ αυτό, οι Εταιρίες-Μέλη του Συνδέσμου προσπαθούν, ώστε όλες οι εγκαταστάσεις Πετρελαιοειδών να λειτουργούν με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς Ασφάλειας και προστασίας του Περιβάλλοντος, που προβλέπει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Συνεχώς σχεδιάζονται και υλοποιούνται βελτιώσεις επί της καθημερινής λειτουργίας των εγκαταστάσεων, με γνώμονα την ασφάλεια προσώπων και περιουσιακών στοιχείων.

Επίσης, με την ίδια σοβαρότητα, οι Εταιρίες-Μέλη του Συνδέσμου, ελέγχουν και βελτιώνουν ότι αφορά στην μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων μέσω του εκσυγχρονισμού του στόλου των βυτιοφόρων ΙΧ και ΔΧ, την ασφαλή χρήση των υποδομών που δημιουργούνται στην Χώρα μας (νέοι δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες, λιμάνια), καθώς και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στις μεταφορές καυσίμων. Έτσι, προσδοκούν να πετύχουν την μέγιστη ασφάλεια στη μεταφορά, ικανοποιώντας παράλληλα και τηρώντας όλους τους κανονισμούς πού προβλέπει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η σημασία που δίνει ο Κλάδος στην ασφάλεια, αποδεικνύεται από την δραστηριότητα που αναπτύσσουν τόσο ο ΣΕΕΠΕ, όσο και οι Εταιρίες–Μέλη του:

  • μέσω προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των φορέων και του κοινού.
  • με τη διαρκή μέριμνα τους, για την τήρηση και τη συνεχή επανεξέταση και ανανέωση των κανόνων ασφαλείας σε όλες τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων.
  • με τις συνεχείς ασκήσεις ετοιμότητας και ελέγχου των μέτρων ασφαλείας
  • με τη συνεχή πληροφόρηση με έντυπα και άλλο υλικό, τόσο των εργαζομένων, όσο και του ευρύτερου κοινού για την ασφαλή χρήση των καυσίμων και των διατιθεμένων μέσων και
  • την ασφαλή συμπεριφορά όλων όσοι κινούνται σε χώρους, όπου τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα

Η πρόληψη των ατυχημάτων στον εργασιακό χώρο, αλλά και στους ελληνικούς δρόμους όπου οδηγούν βυτιοφορείς των Εταιριών, αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο για τις Εταιρίες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ. Οι πρωτοβουλίες που λαμβάνονται στον τομέα αυτό δεν αφορούν μόνο στην ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων και συνεργατών τους, αλλά και όλων των ανθρώπων που ζουν και κινούνται στις κοινότητες που λειτουργούν.