Οχι άλλες αυξήσεις στον ΕΦΚ καυσίμων

Η Ελλάδα είναι 4η χώρα με τον υψηλότερο ΕΦΚ στη Βενζίνη.

Από 1/1/2017, με τις νομοθετημένες νέες αυξήσεις, ανεβαίνει και θα είναι η 3η  χώρα με τον υψηλότερο ΕΦΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εμπειρία έχει δείξει ότι η αύξηση του ΕΦΚ δεν θα φέρει την αναμενόμενη αύξηση δημοσίων εσόδων αντίθετα θα επιφέρει:
  • πτώση πωλήσεων, συρρίκνωση της αγοράς,
  • πιθανό κλείσιμο πρατηρίων και βέβαια αύξηση
  • του λαθρεμπορίου και των παρανομιών εις βάρος των υγιών επιχειρήσεων, των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.