ΕΤΕΚΑ Α.Ε.

Λεωφ. Δημοκρατίας 142, 188 63 Πέραμα
Τηλ. 210 4022.401, FAX 210 4415.879