Συντάκτης: administrator_2

Δελτίο Τύπου – Συστήματα εισροών-εκροών στα πρατήρια και έλεγχοι παραβατικότητας
Δελτίο Τύπου ΣΕΕΠΕ για εισήγηση για επιβολή πλαφόν
Δελτίο Τύπου για Τιμές Καυσίμων
Δελτίο Τύπου
για αλλαγή θητείας
Προεδρείου Διοικητικού Συμβουλίου
Δελτίο Τύπου για Τιμές Καυσίμων
Δελτίο Τύπου για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου
ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠ «Ποσοτικός έλεγχος καυσίμων σε πρατήρια της Περιφέρειας»
ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΠ «Ποσοτικός έλεγχος καυσίμων σε πρατήρια της Αττικής»
ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΒΕ «Επιπτώσεις από τη νέα αύξηση της φορολογίας καυσίμων»
Επιπτώσεις παράνομων πρακτικών και νέα αύξηση της φορολογίας