Καταπολέμηση της παραεμπορίας και της παράνομης εμφιάλωσης στο Υγραέριο

Οι συνηθέστερες παράνομες πρακτικές στην αγορά υγραερίου είναι:
Με στόχο να καταπολεμηθεί και αυτή η μορφή λαθρεμπορίου, προτείνεται: