ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλήσεις Εσωτερικής και Διεθνούς Αγοράς για την περίοδο 2021-2022 και 2020-2022

Για το 2021-2022, οι πωλήσεις Εσωτερικής Αγοράς παρουσιάζουν άνοδο κατά 5,52% και οι πωλήσεις Διεθνούς Αγοράς άνοδο κατά 19,06%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την περίοδο 2020–2022, είναι +7,06% και +48,38%.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα ήταν:

 

download excel

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021

Η μελέτη που ακολουθεί απεικονίζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου όπως τα επεξεργάστηκε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Αξίζει να σημειωθούν ότι:

 

download PDF