ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλήσεις Εσωτερικής και Διεθνούς Αγοράς για την περίοδο 2020-2021 και 2019-2021

Για το 2020-2021, οι πωλήσεις Εσωτερικής Αγοράς παρουσιάζουν άνοδο κατά 1,29% και οι πωλήσεις Διεθνούς Αγοράς άνοδο κατά 24,62%, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την περίοδο 2019–2021, είναι -6,60% και -28,44%.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα ήταν:

 

download excel

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2021

Η μελέτη που ακολουθεί απεικονίζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου όπως τα επεξεργάστηκε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Αξίζει να σημειωθούν ότι:

 

download PDF