ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλήσεις Εσωτερικής και Διεθνούς Αγοράς για την περίοδο 2018 -2019

Για το 2018-2019, οι πωλήσεις Εσωτερικής Αγοράς παρουσιάζουν αύξηση κατά 2,83% και οι πωλήσεις Διεθνούς Αγοράς αύξηση κατά 10,97%.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα ήταν:

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

Η μελέτη που ακολουθεί απεικονίζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου όπως τα επεξεργάστηκε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Αξίζει να σημειωθούν ότι: