ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Πωλήσεις Εσωτερικής και Διεθνούς Αγοράς για την περίοδο 2022-2023

Για το 2022-2023, οι πωλήσεις Εσωτερικής Αγοράς παρουσιάζουν πτώση κατά 2,91% και οι πωλήσεις Διεθνούς Αγοράς άνοδο κατά 4,38%.

Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα ήταν:

 

download excel

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2022

Η μελέτη που ακολουθεί απεικονίζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου όπως τα επεξεργάστηκε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Αξίζει να σημειωθούν ότι:

 

download PDF