Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών λειτουργεί από το 1977 και εκπροσωπεί 13 Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών που διακινούν το 90% των υγρών καυσίμων και άλλων πετρελαιοειδών προϊόντων της Χώρας και που απασχολούν άμεσα και έμμεσα δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

1977
έτος ίδρυσης
ΣΕΕΠΕ
13
Εταιρίες Εμπορίας
Πετρελαιοειδών
90%
των υγρών καυσίμων
της χώρας
48.000
εργαζόμενοι

Αποστολή

Η αποστολή του Συνδέσμου είναι η ανάπτυξη θέσεων και διαχείριση θεμάτων, που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του Κλάδου της Εμπορίας Πετρελαιοειδών. Στη προσπάθεια αυτή συμβάλλει με εποικοδομητικές και εξειδικευμένες συμβουλές και προτάσεις προς την Πολιτεία.

Βασικός σκοπός του Συνδέσμου είναι η συμβολή με κάθε τρόπο και με αποφασιστικές παρεμβάσεις, στην εξασφάλιση λειτουργίας της αγοράς Πετρελαιοειδών σε συνθήκες ελεύθερης οικονομίας και υγιούς ανταγωνισμού.

Ο ΣΕΕΠΕ ως Συλλογικό Όργανο

εκπροσωπεί τις θέσεις του Κλάδου, συνολικά των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και όχι μεμονωμένων εταιριών. Από την ημέρα ίδρυσης του Συνδέσμου η αποστολή του δεν σχετίζεται με την εκπροσώπηση των οικονομικών συμφερόντων των Eταιριών-Mελών του, αλλά με τη διαμόρφωση πλαισίων υγιούς ανταγωνισμού, όπου θα αναπτυχθούν βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρήσεις.

Μέσα στους βασικούς στόχους του Συνδέσμου είναι η συμβολή στην ολοκλήρωση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που έχει ανάγκη η Χώρα, με σκοπό:

Να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα λαθρεμπορίας και κάθε μορφής παραεμπορίας.
Να παταχθεί η γραφειοκρατία και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Να λειτουργεί η αγορά σε συνθήκες ελεύθερης οικονομίας και υγιούς ανταγωνισμού, με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Να ενισχυθεί η ρευστότητα για την επιβίωση των επιχειρήσεων του Κλάδου.