Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών λειτουργεί από το 1977 και εκπροσωπεί 13 Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών που διακινούν το 90% των υγρών καυσίμων και άλλων πετρελαιοειδών προϊόντων της Χώρας και που απασχολούν άμεσα και έμμεσα δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους.

1977
έτος ίδρυσης
ΣΕΕΠΕ
13
Εταιρίες Εμπορίας
Πετρελαιοειδών
90%
των υγρών καυσίμων
της χώρας
48.000
εργαζόμενοι

Πρωταρχικός σκοπός του Συνδέσμου είναι η ανάπτυξη θέσεων και η διαχείριση θεμάτων, που αφορούν στην ομαλή λειτουργία του Κλάδου της Εμπορίας Πετρελαιοειδών.

Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με εποικοδομητικές και εξειδικευμένες συμβουλές και προτάσεις και με αποφασιστικές παρεμβάσεις προς την Πολιτεία, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς Πετρελαιοειδών σε συνθήκες ελεύθερης οικονομίας.

Ο ΣΕΕΠΕ ως Συλλογικό Όργανο

εκπροσωπεί τις θέσεις του Κλάδου, συνολικά των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών και όχι μεμονωμένων εταιριών. Από την ημέρα ίδρυσης του Συνδέσμου η αποστολή του δεν σχετίζεται με την εκπροσώπηση των οικονομικών συμφερόντων των Eταιριών-Mελών του, αλλά με τη διαμόρφωση πλαισίων υγιούς ανταγωνισμού, στο πλαίσιο του οποίου θα λειτουργούν βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρήσεις.

 

Μέσα στους βασικούς στόχους του Συνδέσμου είναι η συμβολή στην ολοκλήρωση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που έχει ανάγκη η Χώρα, με σκοπό:

Την περιστολή του λαθρεμπορίου και κάθε μορφής παραβατικότητας στα καύσιμα.
Την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας με απλούστευση, ανασχεδιασμό και ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδοτήσεων στον Κλάδο.
Τη λειτουργία της αγοράς σε συνθήκες ελεύθερης οικονομίας και υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος των καταναλωτών και της Οικονομίας με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.