Ασφαλής οδήγηση

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ
ΑΙΤΙΕΣ – ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ

Τα επιβατηγά πλαγιολισθαίνουν πριν ανατραπούν. Τα βαρέα οχήματα ανατρέπονται πριν να πλαγιολισθήσουν. Αυτό κυρίως οφείλεται στο υψηλότερο κέντρο βάρους.

Η ανατροπή ξεκινά από το ρυμουλκούμενο και ο οδηγός την αντιλαμβάνεται όταν φθάσει στο ρυμουλκό. Ήδη είναι πολύ αργά.

Συνεισφέροντες στην ανατροπή παράγοντες:

Ο κυριότερος παράγοντας που θα οδηγήσει σε ανατροπή είναι ο άνθρωπος, ο οδηγός!

 

Παράγοντες που επηρεάζουν στην ανατροπή και αφορούν τον οδηγό:

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης μιας ανατροπής, είναι ΜΟΝΟ η πρόληψη της.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ