ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΒΕ «Η εξίσωση του ΕΦΚ στο Πετρέλαιο Κίνησης και Θέρμανσης»

Αξιολόγηση του μέτρου και προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης των καταναλωτών του Πετρελαίου Θέρμανσης

Αξιολόγηση Εξίσωσης ΕΦΚ