Σκοπός της Επιτροπής είναι να:

Συντονιστές της επιτροπής:
Σ. Ανδρέογλου/BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Ν. Μαρκόπουλος/LPC