Σκοπός της Επιτροπής είναι να:

Συντονιστές της επιτροπής:
Σ. Ανδρέογλου/BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Β. Μόνος/LPC