Σκοπός της επιτροπής είναι:

Συντονιστές της επιτροπής:
Ε. Ιατρόπουλος/CORAL GAS
Α. Σωτηρόπουλος/ΕΚΟ