Σκοπός της επιτροπής είναι:

Συντονιστές της επιτροπής:
Ε. Ιατρόπουλος/CORAL GAS
Π. Τσότσος/ΕΚΟ