Σκοπός της επιτροπής είναι:

Συντονιστές της επιτροπής:
Φ. Μπουλτούκα/ΕΚΟ

Θ. Παναγιώτου/ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ