Σκοπός της επιτροπής είναι:

Συντονιστές της επιτροπής:
Α. Τέμενος/LPC
Θ. Παναγιώτου/ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ