Σκοπός της επιτροπής είναι να:

Συντονιστές της επιτροπής:
Ι. Θεοδώρου/AVINOIL
Δ. Τσεπενέκας/ΕΚΟ