Σκοπός της επιτροπής είναι:

Οι Συντονιστές της επιτροπής παρέχουν παράλληλα υποστήριξη σε διοικητικά και λειτουργικά θέματα του Συνδέσμου.

Συντονιστές της επιτροπής:
Μ. Αλιφέρης/CORAL GAS
Μ. Τσαχάκη/ΕΛΙΝΟΙΛ