Σκοπός της επιτροπής είναι:

Οι Συντονιστές της επιτροπής παρέχουν παράλληλα υποστήριξη σε διοικητικά και λειτουργικά θέματα του Συνδέσμου.

Συντονιστές της επιτροπής:
Αχ. Σκληβανιώτης/LPC
Μ. Τσαχάκη/ΕΛΙΝΟΙΛ