Σκοπός της επιτροπής είναι να:

Οι Συντονιστές της επιτροπής παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και της επιτροπής Πετρελαϊκής Πολιτικής, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη επιτροπή κληθούν, παρέχοντας συμβουλές επί της νομικής πλευράς των εξεταζομένων θεμάτων.

Οι Συντονιστές της επιτροπής παρέχουν παράλληλα υποστήριξη σε διοικητικά και λειτουργικά θέματα του Συνδέσμου.

Συντονιστές της επιτροπής:
Ι. Βοσκός/ΕΚΟ
Μ. Μπίτζιος/CORAL GAS