Σκοπός της επιτροπής είναι:

Συντονιστές της επιτροπής:
Γ. Ζιγλής/ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ
Κ. Χρυσανθόπουλος/ΕΚΟ