Σκοπός της επιτροπής είναι να:

και πιο συγκεκριμένα με όλες τις τελωνειακές διαδικασίες που συναρτώνται με αυτά.

 Συντονιστές της επιτροπής:
Π. Δαβέρος/ΕΚΟ
Μ. Χατζησταματίου/CORAL