Σκοπός της επιτροπής είναι να:

Συντονιστές της επιτροπής:
Ν. Λιάπης/ΕΛΙΝΟΙΛ
Μ. Μοσχοπούλου/ΕΚΟ