Σκοπός της επιτροπής είναι:

Συντονιστές της επιτροπής:
Δ. Κουτσουδάκης/CETRACORE-JETOIL
Γ. Παπαγεωργίου/ΕΚΟ