Σκοπός της επιτροπής είναι:

Συντονιστές της επιτροπής:
Γ. Παπαγεωργίου/ΕΚΟ
Χρ. Αθητάκης/AVINOIL