Σκοπός της επιτροπής είναι να:

Συντονιστές της επιτροπής:
Κ. Ντάσιος/CORAL GAS
Ι. Κωνσταντακόπουλος/ΕΚΟ