Σκοπός της επιτροπής είναι να:

Συντονιστές της επιτροπής:
Α. Δημέα/ΕΚΟ
Στ. Θεοδωρίδης/CORAL