Σκοπός της επιτροπής είναι:

Συντονιστές της επιτροπής:
Γ. Βερούλης/ΕΛΙΝΟΙΛ
Αμ. Κυπαρίσση/AVINOIL