Σκοπός της επιτροπής είναι:

Συντονιστές της επιτροπής:
Ι. Σακελλίων/ΕΚΟ
Σ. Καλεντερίδης/ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ