Σκοπός της επιτροπής είναι να:

Οι Συντονιστές της επιτροπής παρέχουν παράλληλα υποστήριξη σε διοικητικά και λειτουργικά θέματα του Συνδέσμου.

Συντονιστές της επιτροπής:
Κ. Κυνηγού/ΕΛΙΝΟΙΛ
Γ. Χειμάρας/CORAL GAS