Σκοπός της επιτροπής είναι:

Συντονιστές της επιτροπής:
Π. Αργιανάς/ΕΚΟ
Κ. Τζανίδης/SHELL & MOH AVIATION