Η Ελληνική αγορά Πετρελαιοειδών ρυθμίζεται από το Νόμο 3054/2002 (όπως τροποποιήθηκε) και τον σχετικό Κανονισμό Αδειών.

Στην αγορά δραστηριοποιούνται:
 • 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια.
 • 24 εταιρίες εμπορίας με άδεια Α με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης ανά την Ελλάδα.
 • 22 εταιρίες με άδεια Β1 ή/και Β2 για ναυτιλιακά ή / και αεροπορικά καύσιμα με ευκολίες ανεφοδιασμού πλοίων σε λιμάνια και με σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών σε περίπου 25 αεροδρόμια. Από αυτές τις εταιρίες, οι 12 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
 • 21 εταιρίες με άδεια Γ – δηλαδή εμπορίας Υγραερίου με εγκαταστάσεις ή/και εμφιαλωτήρια υγραερίων. Από αυτές τις εταιρίες, οι 2 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
 • 9 εταιρίες με άδεια Δ – δηλαδή εμπορίας Ασφάλτου. Από αυτές τις εταιρίες, οι 7 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
 • 1 εταιρία με Άδεια Μεταφοράς με Αγωγό που δραστηριοποιείται στη μεταφορά Jet fuels από τα Διυλιστήρια στον Αερολιμένα Ε. Βενιζέλος.
 • 5.900 πρατήρια τα οποία είναι ενεργοποιημένα και λειτουργούν.
  • Στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1 πρατήριο ανά 1.770 κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε είναι 1 πρατήριο ανά 3.250 κατοίκους.
 • Περίπου 250 Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης με εγκατάσταση και ένας μικρός αριθμός Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς εγκατάσταση.
Για τη διακίνηση των καυσίμων χρησιμοποιούνται:
 • δίκτυο σωληναγωγών – pipelines
 • περίπου 1.200 βυτιοφόρα Δημόσιας Χρήσης
 • περίπου 200 βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης των Εταιριών Εμπορίας
 • περίπου 8.000 μικρά βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης διανομής θέρμανσης
Οι Πωλήσεις το 2023 ήταν:
 • Στην Εσωτερική Αγορά: 6.603.431 τόνοι
 • Στην Διεθνή Αγορά: 4.161.892 τόνοι
 • Στο Σύνολο της Αγοράς: 10.765.323 τόνοι