Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό ​που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του είναι καθαρά πληροφοριακό και δεν φέρει ευθύνη από οποιαδήποτε προβλήματα τυχόν προκύψουν.