Δελτίο Τύπου – Συστήματα εισροών-εκροών στα πρατήρια και έλεγχοι παραβατικότητας

Με ευχάριστη έκπληξη διαβάσαμε πρόσφατα δύο Δελτία Τύπου της ΑΑΔΕ σχετικά με τις δράσεις της Αρχής στην προσπάθεια καταπολέμησης της παραβατικότητας – και κυρίως του λαθρεμπορίου στην αγορά καυσίμων.

Η ΑΑΔΕ εφαρμόζοντας σχέδιο για καλύτερη εκμετάλλευση των δεδομένων που παράγονται από το σύστημα εισροών – εκροών, πραγματοποίησε 483 ελέγχους σε πρατήρια καυσίμων και εντόπισε παραβατικότητα που ανέρχεται στο 15,9%

Τα σημαντικότατα ευρήματα – που δικαιώνουν τον Σύνδεσμο για την έκταση και το μέγεθος του λαθρεμπορίου – είναι ότι:

  1. Από τον ανωτέρω έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι από το σύνολο των 1687 δειγμάτων που εξετάσθηκαν, το 10,1% ήταν μη κανονικά δείγματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τα 913 δείγματα Πετρελαίου Κίνησης προερχόμενα από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες το ποσοστό «μη κανονικών δειγμάτων» ανέρχεται στο 16,2%.
  2. Από 388 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στον τομέα Υγραερίου για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου διαπιστώθηκαν 80 παραβάσεις, δηλαδή σε ποσοστό 20,6%!

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας και πίεσης για λήψη μέτρων κατά του λαθρεμπορίου, εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί επιτέλους, έστω και με καθυστέρηση 3 ετών μετά την  ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών,  άρχισε η αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων του συστήματος.

Επειδή το κυριότερο πρόβλημα για τον Κλάδο είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και κάθε παρανομίας στα καύσιμα, είναι επιτακτική ανάγκη να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει η ΑΑΔΕ έως 31/12/2018, η ανάπτυξη του συστήματος αξιοποίησης των δεδομένων του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων όλης της Χώρας, καθώς και η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν ενταχθεί στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΑΑΔΕ ή έχουν νομοθετηθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα και να ξεκινήσει ένας πλήρης και ολοκληρωμένος έλεγχος σε όλη την επικράτεια.

Τέλος, να τονίσουμε ότι ο Σύνδεσμος, όπως πάντα, είναι στη διάθεση της Πολιτείας και των αρμόδιων Υπηρεσιών να συμβάλει με κάθε τρόπο στην καταπολέμηση των φαινομένων παραβατικότητας, προς όφελος των υγιών επιχειρηματιών του Κλάδου, των καταναλωτών και ιδιαιτέρα της εθνικής οικονομίας.