Συστήματα εισροών-εκροών στα πρατήρια και έλεγχοι παραβατικότητας

Όπως ενημερωθήκαμε από το πρόσφατο Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, σχετικά με τις δράσεις της Αρχής στην προσπάθεια καταπολέμησης της παραβατικότητας – και κυρίως του λαθρεμπορίου στην αγορά καυσίμων – συνεχίζεται η συστηματική παρακολούθηση των πρατηρίων μέσω του συστήματος εισροών – εκροών.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας και πίεσης για λήψη μέτρων κατά του λαθρεμπορίου, εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί, επιτέλους, υπάρχει αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων του συστήματος. Τα σημαντικότατα ευρήματα των ελέγχων της ΑΑΔΕ δικαιώνουν τον Σύνδεσμο και τις θέσεις του πάνω στο θέμα!

Θεωρούμε λανθασμένη την ερμηνεία που δόθηκε από πλευράς διαφόρων Μέσων στα αποτελέσματα των ελέγχων που παρουσίασε η ΑΑΔΕ για ομάδα πρατηρίων. Συγκεκριμένα, είναι ατυχές και άστοχο το να ανάγονται οι έλεγχοι στο σύνολο των πρατηρίων και να μεταφράζονται σε τίτλους όπως : «Ένα στα τρία πρατήρια καυσίμων με παραβάσεις» αντί του σωστού «τρία στα εκατό πρατήρια». Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν κατ’ αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένα πρατήρια που το σύστημα είχε εντοπίσει, πρωτογενώς, προβλήματα και, κατ’ επέκταση, πιθανή παραβατικότητα. Οι αυθαίρετες αναγωγές των ευρημάτων από ελέγχους σε συγκεκριμένη ομάδα Πρατηρίων – βάσει ενδείξεων – στο σύνολο των πρατηρίων, δημιουργούν παρερμηνείες και αποπροσανατολίζουν το καταναλωτικό κοινό.

Επισημαίνεται ότι από τα, περίπου, 6.000 πρατήρια που λειτουργούν στη Χώρα μας, επιλέχθηκαν 546 πρατήρια για έλεγχο το 2018 (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνόλου των πρατηρίων), κατόπιν ανάλυσης πληροφοριών από το σύστημα εισροών – εκροών. Η επιλογή αυτών των πρατηρίων έγινε με βάση ειδικά κριτήρια επικινδυνότητας όπως σημειώνει στο Δελτίο Τύπου η Αρχή. Σε αυτούς τους ελέγχους εντοπίσθηκαν παραβάσεις σε 181 πρατήρια – που αντιστοιχούν στο 3% του συνόλου των πρατηρίων, δηλαδή 3 στα 100 πρατήρια.

Εξακολουθούμε να πιστεύουμε πως προτεραιότητα για τον Κλάδο είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και κάθε παρανομίας στα καύσιμα. Συνεχίζουμε να είμαστε υπέρ της αξιοποίησης των δεδομένων του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων όλης της Χώρας, καθώς και της ολοκλήρωσης και εφαρμογής όλων των μέτρων που έχουν ενταχθεί στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της ΑΑΔΕ ή έχουν νομοθετηθεί και δεν έχουν υλοποιηθεί.