Δελτίο Τύπου – Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 25/01/2023 – κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος – επανεξελέγη το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα – με θητεία από 01/02/2023 έως 31/01/2025 – με την κατωτέρω σύνθεση:

Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης (ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ)

Αντιπρόεδρος: κ. Δημήτρης Κονταξής (AVINOIL AE)

Αντιπρόεδρος: κ. Χρήστος Τζιόλας (ΕΚΟ ΑΒΕΕ)

Γραμματέας: κ. Γιάννης Θεοτοκάς (REVOIL AE)

Μέλη, οι Εταιρίες: ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ, LPC AE