Δελτίο Τύπου – Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν στις 27/01/2021 – κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος – επανεξελέγη το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα  με θητεία από 01/02/2021 έως 31/01/2022 – με την κατωτέρω σύνθεση: 

Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ 

Αντιπρόεδρος: κ. Δημήτρης Κονταξής της AVINOIL AE  

Γραμματέας: κ. Χρήστος Τζιόλας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ 

Μέλη, οι Εταιρίες:    ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ  

LPC AE    

REVOIL AE