Δελτίο Τύπου για Τιμές Καυσίμων

Τιμές Καυσίμων

07/08/2018

O Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ) παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών με αναφορές στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και πιθανή εισήγησή της στην Κυβέρνηση με σκοπό την επιβολή Ανώτατης Τιμής Καταναλωτή (πλαφόν) στα καύσιμα σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές.

Η πάγια θέση του Συνδέσμου είναι υπέρ της λειτουργίας του Κλάδου σύμφωνα με τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις του Κλάδου να παρακολουθούν και να προσαρμόζουν τις τιμές τους, ανάλογα με τις διακυμάνσεις των Διεθνών τιμών – όπως ισχύει σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης – έχοντας πάντα ως γνώμονα την εξυπηρέτηση, αλλά και την προστασία του καταναλωτή.

Από τα μέσα του 2017 μέχρι σήμερα, οι διεθνείς τιμές τόσο του αργού όσο και των προϊόντων που παράγονται από αυτό, ακολουθούν μια ανοδική πορεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι διεθνείς τιμές πετρελαιοειδών και συγκεκριμένα της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι και σήμερα, έχει αυξηθεί κατά 40 – 50%.

Η σύγκριση των λιανικών τιμών ανά περιοχή, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες που έχει η γεωγραφική διασπορά της Ελλάδας, τις συνθήκες και τα διαφορετικά μέσα μεταφοράς των προϊόντων, αλλά και τους άνισους όγκους καταναλώσεων σε κάποιες παραμεθόριες περιοχές με υψηλή εποχικότητα, οδηγούν πολλές φορές σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Την τελευταία δεκαετία η αγορά των πετρελαιοειδών στην Ελλάδα βίωσε μια απότομη μείωση της κατανάλωσης της τάξεως του 40%. Η βιωσιμότητα των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (κάποιες από τις οποίες χρεωκόπησαν τα τελευταία χρόνια) δεν είναι πλέον δεδομένη. Όπως, ούτε δεδομένη πρέπει να θεωρείται η βιωσιμότητα των πρατηρίων, όπου μερικές χιλιάδες εξ αυτών έκλεισαν επίσης τα τελευταία χρόνια, ενώ μεγάλος αριθμός πρατηρίων παραμένει ακόμα και σήμερα στα όρια της βιωσιμότητας.

Υπενθυμίζουμε ότι για πολλά νησιά υπήρχε κάποτε ένας ειδικός κρατικός λογαριασμός, ο οποίος τροφοδοτείτο από μία εισφορά στην τιμή αντλίας και επιδοτούσε τις μεταφορές στα νησιά. Το Δημόσιο από τον Οκτώβριο του 2015 έχει καταργήσει την επιδότηση, συνεχίζει, όμως, να εισπράττει κάτω από άλλη ονομασία την εισφορά αυτή. Δηλαδή, εισπράττει χωρίς πλέον να αποδίδει. Αυτό έχει αυξήσει αντίστοιχα το πραγματικό κόστος μεταφοράς και η αύξηση έχει πλέον περάσει προφανώς στην αντλία.

Ο Σύνδεσμός μας, όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένα, παραμένει στη διάθεση των Φορέων για τη συνολική κατανόηση της λειτουργίας του Κλάδου, αλλά και την επεξεργασία όλων των προτάσεων, ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση με στόχο τον υγιή ανταγωνισμό, αλλά και την προστασία και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε κάθε γωνία της Ελλάδας.