Δελτίο Τύπου για
εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Στον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 01-02-2015<

Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν – κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος –εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Αντιπρόεδρος: κ. Γιάννης Ψυχογυιός της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο κ. Σπύρος Μιχαλακάκης της BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ

Καθήκοντα Ταμία ασκεί ο κ. Κώστας Πουρσανίδης της ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ

Mέλη: Οι Εταιρίες  AVINOIL
CYCLON