Δελτίο Τύπου για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 01-02-2018

Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν – κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος – εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, με εναλλαγή του Προεδρείου ανά εξάμηνο και με την κατωτέρω σύνθεση:

Α. Για την χρονική περίοδο από 01.02.2018 μέχρι 31.07.2018

Πρόεδρος : κ. Βασίλης Σεραφειμάκης της AVINOIL AE

Αντιπρόεδρος : κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Μέλη Εταιρίες: ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

LPC AE

REVOIL AE

Β. Για την χρονική περίοδο από 01.08.2018 μέχρι 31.01.2019

Πρόεδρος : κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Αντιπρόεδρος : κ. Βασίλης Σεραφειμάκης της AVINOIL AE