Δελτίο Τύπου
για αλλαγή θητείας
Προεδρείου Διοικητικού Συμβουλίου

Σε συνέχεια του από 25-01-2018 Δελτίου Τύπου του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος, σας ενημερώνουμε ότι για την χρονική περίοδο

από 01-08-2018 έως 31-01-2019 το Προεδρείο του Συνδέσμου διαμορφώνεται ως εξής :

Πρόεδρος: κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Αντιπρόεδρος: κ. Βασίλης Σεραφειμάκης της AVINOIL AE