2019-07-31, Δελτίο Τύπου για αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου


ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο Γιάννης Αληγιζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. αναλαμβάνει από 01.08.2019 τη θέση του Προέδρου του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ). Η θητεία του θα διαρκέσει έως την 31.01.2020.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου διαμορφώνεται ως εξής :
 
Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
 
Αντιπρόεδρος: κ. Δημήτρης Κονταξής της LPC AE
 
Γραμματέας: κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ
 
Μέλη Εταιρίες:  AVINOIL AE
                         ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ
                         REVOIL AE

Προτεραιότητες διαχρονικά και για τη νέα Διοίκηση αποτελούν η λήψη ουσιαστικών μέτρων για την καταπολέμηση της παραβατικότητας, η υλοποίηση και λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών, η αντιμετώπιση της νοθείας καυσίμων, του λαθρεμπορίου πετρελαιοειδών και κάθε μορφής παραεμπορίου, η προστασία των πρατηριούχων που πλήττονται από αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η εξυγίανση της αγοράς και η λειτουργία της σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού.