2019-01-24, Δελτίο Τύπου για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 01-02-2019

Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν - κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος - εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, με αλλαγή του Προεδρείου ανά εξάμηνο και με την κατωτέρω σύνθεση:

Α. Για την χρονική περίοδο από 01.02.2019 μέχρι 31.07.2019

Πρόεδρος : κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Αντιπρόεδρος : κ. Δημήτρης Κονταξής της LPC AE

Γραμματέας : κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Μέλη Εταιρίες:   AVINOIL AE

                        ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ

                        REVOIL AE

Β. Για την χρονική περίοδο από 01.08.2019 μέχρι 31.01.2020

Πρόεδρος : κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Αντιπρόεδρος : κ. Δημήτρης Κονταξής της LPC AE

Γραμματέας : κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ