ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

Η μελέτη που ακολουθεί απεικονίζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου όπως τα επεξεργάστηκε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
 
Αξίζει να σημειωθούν ότι: 
  • Τα αποτελέσματα του Κλάδου το 2016 εμφανίζονται να είναι θετικά ανά μονάδα πώλησης (μετά από τον φόρο εισοδήματος) κατά 0,57 €/τόνο ή περίπου 0,4966 €/Μ3!
  • Οι συνολικές επενδύσεις του Κλάδου ανήλθαν σε €50.867 εκατομμύρια.
  • Το συνολικό Κοινωνικό Προϊόν που διατέθηκε, ανήλθε στα €3.639.241 δισεκατομμύρια και αντιστοιχεί στο 40,42% της Αξίας των Πωλήσεων.
Attachments:
Download this file (ΙΟΒΕ2016.pdf)ΙΟΒΕ2016.pdf1157 kB