ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

Η μελέτη που ακολουθεί απεικονίζει τα οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου όπως τα επεξεργάστηκε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Αξίζει να σημειωθούν ότι:
  • Τα αποτελέσματα του Κλάδου το 2018 εμφανίζονται να είναι θετικά ανά μονάδα πώλησης (μετά από τον φόρο εισοδήματος) κατά 3,3 €/τόνο ή περίπου 2,87 €/1000 lt!
  • Οι συνολικές επενδύσεις του Κλάδου ανήλθαν σε € 73 εκατομμύρια.
  • Το συνολικό Κοινωνικό Προϊόν που διατέθηκε, ανήλθε στα € 4 δισεκατομμύρια και αντιστοιχεί στο 33,2% της Αξίας των Πωλήσεων.
Attachments:
Download this file (IOBE 2018.pdf)IOBE 2018.pdf1288 kB