ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Καταπολέμηση της παραεμπόριας και της παράνομης εμφιάλωσης στο Υγραέριο

Μια σχετικά νέα πηγή παραεμπορίας και λαθρεμπορίου αφορά στο υγραέριο κίνησης και οι πιθανές μέθοδοι είναι:

  • Η παράνομη εμφιάλωση σε πρατήρια υγραεριοκίνησης.
  • Η παράνομη εμφιάλωση σε παράνομα (ή/και νόμιμα) εμφιαλωτήρια υγραερίου.
  • Η παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου με χαμηλό ΕΦΚ (60€/ΜΤ), το οποίο διοχετεύεται παράνομα στα πρατήρια, αντί για autogas (με υψηλό ΕΦΚ 330€/ΜΤ).

Με στόχο να καταπολεμηθεί και αυτή η μορφή λαθρεμπορίου, προτείνεται:

  • Να ενταθεί η διενέργεια ελέγχων σε όλα τα εμφιαλωτήρια.
  • Να καθιερωθεί η διενέργεια ελέγχων στη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου και στα πρατήρια autogas.
  • Να καθιερωθεί η διενέργεια ελέγχων και επικαιροποίησης των φακέλων των Εταιριών κατόχων αδειών κατηγορίας «Γ».