ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Στην ενότητα αυτή υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με την δραστηριότητα των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, το κτίσιμο της τιμής  αντλίας για τη βενζίνη, την εξέλιξη των αυξήσεων του ΕΦΚ, καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα του Κλάδου.