ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας που ξεκίνησε ο Σύνδεσμος για την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση των απασχολουμένων στον τομέα της Εμπορίας των Πετρελαιοειδών, αποφάσισε να διαμορφώσει κατάλληλα εκπαιδευτικό υλικό το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του έτσι ώστε να αποτελεί χρήσιμο οδηγό για όσους εργάζονται στον τομέα των πετρελαιοειδών αλλά και θα είναι παράλληλα εύκολα κατανοητό από τον κάθε αναγνώστη.

Δήλωση αποποίησης -  Disclaimer
Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη από οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ - ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΠΡΑΤΗΡΙΑ
Διαρροές Καυσίμων
Εγχειρίδιο Ασφαλούς Λειτουργίας Πρατηρίων
Εργαλεία Χειρός - Τραυματισμοί
Εργασία σε Σκαλωσιά

Ηλεκτρικά Εργαλεία Χειρός - Χρήση

Πτώσεις - Εργασία σε Ύψος

ΓΕΝΙΚΑ
Δεδομένα Ασφαλείας
Οδηγίες για Ασφαλή Εφοδιασμό στο Πρατήριο
Οδηγίες Παραλαβής Πετρελαίου Θέρμανσης
Πυροπροστασία

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ασφαλής Οδήγηση και Αποφυγή Ανατροπής
Ελαστικά και Οδική Ασφάλεια
Κόπωση και Οδική Ασφάλεια
Στατικός Ηλεκτρισμός
Τροχαία Ατυχήματα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ακραία Καιρικά Φαινόμενα
Θερμική Καταπόνηση
Προστασία από Έκθεση σε Ήλιο

ΥΓΡΑΕΡΙΑ
Ασφαλής Χρήση Φιαλών Υγραερίου

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας για την ασφάλεια των εργαζομένων στον Κλάδο της Εμπορίας των Πετρελαιοειδών και της καθιέρωσης “καλών πρακτικών”, ο Σύνδεσμος διαμόρφωσε κατάσταση προτεινόμενων προδιαγραφών που θα πρέπει να πληρούνται για τον εξοπλισμό ασφαλείας των εταιρικών επιβατηγών αυτοκινήτων, σύμφωνα και με τις προδιαγραφές που ήδη ακολουθούνται από Εταιρίες- Μέλη.