ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΕΤΕΑΠΕΠ 25/05/2016

Σε συνέχεια του από 21.1.2016 Ενημερωτικού Δελτίου του Συνδέσμου μας - που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του - και επειδή ο Σύνδεσμός μας εξακολουθεί να γίνεται αποδέκτης αιτημάτων ενημέρωσης σχετικά με την προοπτική της επικουρικής κλαδικής σύνταξης, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα: 
  • Στο ανωτέρω Δελτίο αναφέρονται σαφέστατα οι θέσεις του Συνδέσμου για το θέμα της ενημέρωσης και της εκπροσώπησης των Εργαζομένων και των Συνταξιούχων στις σχετικές συναντήσεις του με την ΠΟΕ, κλπ. 
  • Η σχετική ενημέρωση εκ μέρους του Συνδέσμου μας θα εξακολουθήσει να γίνεται, με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του, όπως μέχρι τώρα, όταν υπάρξουν σχετικές εξελίξεις που να δικαιολογούν την ενέργεια αυτή. 
  • Οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑΠΕΠ και οι συνταξιούχοι του Ταμείου μπορούν και πρέπει να απευθύνονται προς σχετική ενημέρωση, αλλά και για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το ΕΤΕΑΠΕΠ, αποκλειστικά και μόνο,είτε στα θεσμικά Σωματεία τους, είτε και στο ΕΤΕΑΠΕΠ. 
  • Ο Σύνδεσμός μας δεν μπορεί και δεν πρόκειται να υποκαταστήσει κανένα θεσμικό, συλλογικό όργανο των εργαζομένων ασφαλισμένων στο Ταμείο ή/και των συνταξιούχων του Ταμείου στις αρμοδιότητές τους.