2016-01-27, Δελτίο Τύπου για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Στον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 01-02-2016
 
 
Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν - κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος - επανεξελέγη το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, με την ίδια σύνθεση:
 
Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
 
Αντιπρόεδρος: κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ
 
Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο κ. Σπύρος Μιχαλακάκης της BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ
 
Καθήκοντα Ταμία ασκεί ο κ. Κώστας Πουρσανίδης της ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ
 
Mέλη: Οι Εταιρίες  AVINOIL
                           LPC