2014-01-24, Δελτίο Τύπου για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου

Στον Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος

ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Από 01-02-2014
 
Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν - κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος – επανεξελέγη το  υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, με την ίδια σύνθεση:

Πρόεδρος: κ. Γιάννης Ψυχογυιός της ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Αντιπρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο κ. Χαράλαμπος Τσόντζος της BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ

Καθήκοντα Ταμία ασκεί ο κ. Κωνσταντίνος Πουρσανίδης της ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΕ

Mέλη: Οι Εταιρίες  AVINOIL
                          CYCLON
 
 
 24 Ιανουαρίου 2014