ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 
Οι Εταιρίες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ αξιοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους τους, ωφελώντας όχι μόνο τις επιχειρήσεις τους, αλλά και το Ανθρώπινο Δυναμικό τους, το Περιβάλλον και την Κοινωνία.
 
Η δραστηριότητα αυτή έχει την βάση της στην υπευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τα Μέλη του ΣΕΕΠΕ την ύπαρξή τους στον χώρο που δραστηριοποιούνται. Οι Εταιρίες ενδιαφέρονται εξίσου για την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού τους και την κοινωνική συνεισφορά τους.
 
Σε αυτήν την κατεύθυνση τα Μέλη του ΣΕΕΠΕ: 
  • Διοργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για το Προσωπικό που απασχολούν, επιδοτούν την εκπαίδευσή του σε μεταπτυχιακό επίπεδο και βραβεύουν τα παιδιά των υπαλλήλων τους που εισάγονται στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της Χώρας.
  • Παρέχουν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη μέσω ομαδικών ασφαλιστικών προγραμμάτων.
  • Χορηγούν πολιτιστικές εκδηλώσεις, αθλητικούς συλλόγους και μεμονωμένους αθλητές.
  • Επιχορηγούν ημερίδες για την προστασία του περιβάλλοντος και τις νέες τεχνολογίες.
  • Χορηγούν υποτροφίες σε πτυχιούχους ΑΕΙ για εργασία σε τομείς σχετικούς με τον Κλάδο και υποστηρίζουν νέους καλλιτέχνες.
  • Επιχορηγούν ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
  • Επενδύουν σημαντικά κεφάλαια για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς τους, όπως εγκαταστάσεις, πρατήρια, στόλους βυτιοφόρων, οχημάτων και δεξαμενοπλοίων. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική δραστηριότητα των Εταιριών-Μελών του ΣΕΕΠΕ, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ιστοσελίδα τους.