ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επειδή η προστασία του περιβάλλοντος είναι από τα κρισιμότερα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, οι Εταιρίες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ προσπαθούν συστηματικά και συνεχώς να εφαρμόσουν μεθόδους και τρόπους που θα ελαχιστοποιήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα προϊόντα και τη λειτουργία τους.

Μέσα από συστηματική προσέγγιση, οι Εταιρίες έχουν καταφέρει να εδραιωθεί σε όλους τους τομείς δραστηριότητας η ευαισθησία για το περιβάλλον, έτσι ώστε ο περιβαλλοντικός προβληματισμός να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε κάθε επιχειρησιακή απόφαση και ενέργεια.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, τόσο των εργαζομένων, όσο και των συνεργατών, του εργολαβικού προσωπικού, των οδηγών βυτιοφόρων, κ.ά. με σκοπό να γίνει συνείδηση όλων πως η φροντίδα για το φυσικό περιβάλλον αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και καθήκον του καθενός που μετέχει σ' αυτές.

Εταιρίες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ συμμετέχουν, μέσω των συνεργασιών που έχουν στον τομέα αυτό με περιβαλλοντικές οργανώσεις, γνωστές για τη δράση τους στους τομείς προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας της πατρίδας μας.

Εξάλλου, οι  Εταιρίες πέραν της συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού και των συνεργατών τους, για την άμεση αντιμετώπιση και τον περιορισμό της ρύπανσης σε περιπτώσεις ατυχήματος, έχουν εξοπλισθεί με όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε να εκμηδενίσουν τυχόν επιπτώσεις.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Εταιρίες έχουν εφοδιάσει όλες τις εγκαταστάσεις καυσίμων, τα πρατήρια και τα βυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής καυσίμων με συστήματα ανάκτησης των ατμών (Stage I), έτσι ώστε η συνολική διακίνηση καυσίμων να γίνεται σε κλειστό κύκλωμα σε όλα τα στάδια παραλαβής τους, προκειμένου να μειώνονται οι κίνδυνοι, αλλά και να μη διαφεύγουν στην ατμόσφαιρα ρύποι.

«Εξοικονομήστε Καύσιμα και όχι Μόνο»

 Με την ευκαιρία της παρουσίασης των θέσεων της Ευρωπαϊκής Πετρελαϊκής Βιομηχανίας σχετικά με την Κλιματική Αλλαγή, ο Σύνδεσμος FuelsEurope ξεκίνησε, από 2/11/2015, τη νέα  καμπάνια «Εξοικονομήστε καύσιμα και όχι μόνο» (μεταφρασμένη σε 22 επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες), ως συνεισφορά στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών μέσα από αποτελεσματική οδηγική συμπεριφορά.

Η καμπάνια «Εξοικονομήστε καύσιμα και όχι μόνο», αποτελεί ένα μήνυμα προς τους κοινωνικούς εταίρους ότι ο Κλάδος Πετρελαιοειδών συνεισφέρει στην αύξηση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, προκειμένου να συμβάλουν από κοινού στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και να βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα/περιβάλλοντος.

Η καμπάνια, πλήρως ανανεωμένη, δίνει 10 χρήσιμες συμβουλές για οικονομική οδήγηση, ώστε να σας βοηθήσει να μειώσετε την κατανάλωση καυσίμων και να συνεισφέρετε σε έναν πιο καθαρό και ασφαλή τρόπο ζωής. Ελπίζουμε να βρείτε τις συμβουλές αυτές χρήσιμες.