Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Η Ελληνική αγορά Πετρελαιοειδών ρυθμίζεται από το Νόμο 3054/2002 (όπως τροποποιήθηκε) και τον σχετικό Κανονισμό Αδειών.
 
Στην αγορά δραστηριοποιούνται:
 • 2 εταιρίες διύλισης με 4 διυλιστήρια.
 • 27 εταιρίες εμπορίας με άδεια Α με εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης ανά την Ελλάδα.
 • 29 εταιρίες με άδεια Β1 ή/και Β2 για ναυτιλιακά ή / και αεροπορικά καύσιμα με ευκολίες ανεφοδιασμού πλοίων σε λιμάνια και με σταθμούς ανεφοδιασμού αεροσκαφών σε περίπου 25 αεροδρόμια. Από αυτές τις εταιρίες, οι 15 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
 • 35 εταιρίες με άδεια Γ – δηλαδή εμπορίας Υγραερίου με εγκαταστάσεις ή/και εμφιαλωτήρια υγραερίων. Από αυτές τις εταιρίες, οι 6 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
 • 21 εταιρίες με άδεια Δ – δηλαδή εμπορίας Ασφάλτου. Από αυτές τις εταιρίες, οι 8 διαθέτουν και Άδεια τύπου Α.
 • 1 εταιρία με Άδεια Μεταφοράς με Αγωγό που δραστηριοποιείται στη μεταφορά Jet fuels από τα Διυλιστήρια στον Αερολιμένα Ε. Βενιζέλος.
 • Περίπου 6.150 πρατήρια (που η πλειοψηφία τους φέρει σήματα εταιριών).
 • Στην Ελλάδα αντιστοιχεί 1 πρατήριο ανά 1.750 κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε είναι 1 πρατήριο ανά 5.110 κατοίκους.
 • Περίπου 250 Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης με εγκατάσταση και ένας μικρός αριθμός Πωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης χωρίς εγκατάσταση.

Για τη διακίνηση των καυσίμων χρησιμοποιούνται:
 • δίκτυο σωληναγωγών - pipelines
 • περίπου 1.198 βυτιοφόρα Δημόσιας Χρήσης
 • περίπου 223 βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης των Εταιριών Εμπορίας
 • περίπου 8.400 μικρά βυτιοφόρα Ιδιωτικής Χρήσης διανομής θέρμανσης
 
Οι Πωλήσεις το 2017 ήταν:
 • Στην Εσωτερική Αγορά: 6.899.847 τόνοι
 • Στην Διεθνή Αγορά: 3.908.204 τόνοι
 • Στο Σύνολο της Αγοράς: 10.808.051 τόνοι