ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από 01.02.2019 έως 31.07.2019
Πρόεδρος
κ. Ρ. Καραχάννας, ΕΚΟ ΑΒΕΕ
Αντιπρόεδρος
κ. Δ. Κονταξής, LPC AE
Γραμματέας
κ. Ι. Αληγιζάκης, ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ

Από 01.08.2019 έως 31.01.2020
Πρόεδρος
κ. Ι. Αληγιζάκης, ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ
Αντιπρόεδρος
κ. Δ. Κονταξής, LPC AE
Γραμματέας
κ. Ρ. Καραχάννας, ΕΚΟ ΑΒΕΕ

Από 01.02.2019 έως 31.01.2020
Ταμίας
κ. Κ. Πουρσανίδης, ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ Α.Ε.
Μέλη
AVINOIL AE
REVOIL AE


Γενικός Διευθυντής
Ανδρέας Πετριανίδης

Συντονίστρια Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης
Ισιδώρα Μπαϊρακτάρη