ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

01/02/2016 – 31/01/2017

 

Πρόεδρος
Γιάννης Αληγιζάκης, ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 

Αντιπρόεδρος
Ρομπέρτο Καραχάννας, ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 

Γραμματέας
Σπύρος Μιχαλακάκης, ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε 

Ταμίας
Κωνσταντίνος Πουρσανίδης, ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ A.E. 

Μέλη
Βασίλης Σεραφειμάκης, AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π
Δημήτρης Κονταξής, LPC A.E.


Γενικός Διευθυντής
Ανδρέας Πετριανίδης

Συντονίστρια Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης
Ισιδώρα Μπαϊρακτάρη