ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από 01-02-2018 έως 31-07-2018
Πρόεδρος
κ. Β. Σεραφειμάκης, AVINOIL Α.B.Ε.N.E.Π.
Αντιπρόεδρος
κ. Ρ. Καραχάννας, ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

Από 01-08-2018 έως 31-01-2019
Πρόεδρος
κ. Ρ. Καραχάννας, ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.
Αντιπρόεδρος
κ. Β. Σεραφειμάκης, AVINOIL Α.B.Ε.N.E.Π.

Από 01-02-2018 έως 31-01-2019
Γραμματέας
κ. Ι. Αληγιζάκης, ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.
Ταμίας
κ. Κ. Πουρσανίδης, ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ A.E.
Μέλη
κ. Δ. Κονταξής, LPC A.E.
κ. Ι. Θεοτοκάς, REVOIL A.E.

Γενικός Διευθυντής
Ανδρέας Πετριανίδης

Συντονίστρια Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης
Ισιδώρα Μπαϊρακτάρη