ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

01/02/2017 – 31/01/2018

 

Πρόεδρος
Γιάννης Αληγιζάκης, ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. 

Αντιπρόεδρος
Ρομπέρτο Καραχάννας, ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. 

Γραμματέας
Βασίλης Σεραφειμάκης, AVINOIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π 

Ταμίας
Κωνσταντίνος Πουρσανίδης, ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ A.E. 

Μέλη
Σπύρος Μιχαλακάκης, ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε 
Δημήτρης Κονταξής, LPC A.E.


Γενικός Διευθυντής
Ανδρέας Πετριανίδης

Συντονίστρια Διοικητικής & Γραμματειακής Υποστήριξης
Ισιδώρα Μπαϊρακτάρη