ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ - ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Λαθρεμπόριο - Περιγραφή – Εκτίμηση - Προτάσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το λαθρεμπόριο καυσίμων είναι ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα για τη Χώρα μας, με πολλαπλές επιπτώσεις. Δημοσιονομικές, λόγω των σημαντικών απωλειών εσόδων σε φόρους και δασμούς, κοινωνικές, λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού που δημιουργεί, αλλά και περιβαλλοντικές, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις καύσιμα ειδικής χρήσης, όπως το πετρέλαιο ναυτιλίας χρησιμοποιούνται παράνομα εντός του αστικού ιστού, με αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των πολιτών. Επίσης, τα παράνομα έσοδα από το λαθρεμπόριο, λόγω του ότι δεν είναι «φανερά», μπορούν ευκολότερα να χρησιμοποιηθούν για άλλους παράνομους σκοπούς και έτσι να ενισχύουν φαινόμενα διαφθοράς.

Ο ΣΕΕΠΕ έχει επανειλημμένα καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και εν γένει του παραεμπορίου που μαστίζει τον Κλάδο των καυσίμων στη Χώρα μας. Η εφαρμογή των προτάσεων αυτών απαιτεί δέσμευση, πολιτική βούληση και επιμονή, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα. Δυστυχώς η ελληνική Πολιτεία, είτε από αδυναμία και έλλειψη οργάνωσης, είτε λόγω φαινομένων διαφθοράς, δεν έχει πετύχει να ελέγξει ουσιαστικά τις παράνομες αυτές πρακτικές. Η καταπολέμηση του φαινομένου του λαθρεμπορίου, λόγω των διαστάσεων του, αλλά και της εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής κατάστασης, στην οποία βρίσκεται η Χώρα σήμερα, είναι επιτακτική και θα συμβάλει ουσιαστικά όχι μόνο στα δημοσιονομικά έσοδα, αλλά και στην καλλιέργεια του αισθήματος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής υπολογισμός της έκτασης του λαθρεμπορίου, αφού πρόκειται για μια δραστηριότητα που δεν αφήνει ίχνη. Μπορεί όμως να γίνει μια απόπειρα, με ορισμένες παραδοχές, μέσω των οποίων μπορούν να εξαχθούν ουσιαστικά συμπεράσματα.

Το λαθρεμπόριο είναι η διάθεση στην κατανάλωση ενός προϊόντος χαμηλού φορολογικού συντελεστή, ως προϊόν υψηλότερου συντελεστή, κατά την οποία ο λαθρέμπορος καρπώνεται τη διαφορά των φόρων / δασμών, η οποία είναι πολύ σημαντική. Το λαθρεμπόριο, ως παράνομη πρακτική, είναι αυτοτροφοδοτούμενη και όσο συνεχίζεται τόσο ενισχύεται. Για παράδειγμα, ένα πρατήριο καυσίμων που διακινεί λαθραία καύσιμα, έχει τη δυνατότητα να πουλά πολύ φθηνότερα από τους ανταγωνιστές του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πρατήριο αυτό να αυξάνει τις πωλήσεις και τα μερίδια αγοράς του, στην περιοχή που δραστηριοποιείται και σταδιακά να καθιστά μη βιώσιμα τα γειτονικά του πρατήρια που δουλεύουν νόμιμα οδηγώντας τα σε κλείσιμο. Το λαθρεμπόριο δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες ανταγωνισμού για όσους προσπαθούν να λειτουργήσουν νόμιμα, αφού οι παρανομούντες διαθέτουν καύσιμα κάτω του κόστους χρησιμοποιώντας τα παράνομα έσοδα για να καλύψουν το περιθώριό τους και να αυξήσουν τα μερίδιά τους. 

Η Πολιτεία έχει αναγνωρίσει ότι, εάν παταχθεί ριζικά το λαθρεμπόριο και η ανομία στην αγορά των καυσίμων, θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα προς όφελος της οικονομίας, της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και του καταναλωτικού κοινού. Αυτό θα έχει ως έμμεσο αποτέλεσμα να ελαφρυνθεί σημαντικά το βάρος των φόρων που επωμίζονται οι Έλληνες φορολογούμενοι.

Συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή όλων των μέτρων που έχουν ψηφισθεί και παράλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου να ενισχυθούν κατάλληλα και να ξεκινήσουν ουσιαστικούς ελέγχους της αγοράς.

Οι κύριοι τρόποι λαθρεμπορίου είναι οι εξής:

(Α) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Είναι δυνατόν να διοχετευτεί κυρίως από Εταιρίες Εμπορίας, Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης ή/και Μεταφορείς σε πρατήρια ή σε άλλους καταναλωτές (αγρότες, εργοτάξια, βιοτεχνίες, μεταφορικές εταιρίες, κλπ.), όπου και πωλείται ως Πετρέλαιο Κίνησης. Τα διαφεύγοντα έσοδα του Δημοσίου είναι η διαφορά Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) μεταξύ Πετρελαίου Θέρμανσης και Κίνησης και ο αναλογών σε αυτήν ΦΠΑ. Ειδικά από τον Οκτώβριο 2012, η διαφορά αυτή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή λόγω της εξίσωσης του ΕΦΚ, οδηγώντας έτσι σε εξάλειψη του κινήτρου για λαθρεμπόριο αυτής της μορφής και παρέμεινε σχετικά χαμηλή ακόμη και μετά τη μείωση του ΕΦΚ του Πετρελαίου Θέρμανσης από 330€ σε 230€ το χιλιόλιτρο.

(Β) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Είναι δυνατόν να διοχετευτεί παράνομα στην αγορά (Πρατήρια, Πωλητές Πετρελαίου Θέρμανσης, Μεταφορικές Εταιρίες, κλπ) από Εταιρίες Εμπορίας ή τους Μεταφορείς βυτιοφόρων ή πλωτών μέσων (σλέπια) και να πωλείται ως πετρέλαιο κίνησης. Δεδομένου ότι τα ναυτιλιακά καύσιμα δεν υπόκεινται σε ΕΦΚ ή ΦΠΑ, τα διαφεύγοντα έσοδα του Δημοσίου είναι το σύνολο ΕΦΚ και ΦΠΑ. Ενδεχομένως, οι δυνατότητες λαθρεμπορίας αυτής της κατηγορίας είναι περιορισμένες, λόγω του πολύ ψηλού ποσοστού θείου που περιέχει το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου ναυτιλίας, που το καθιστά ακατάλληλο για κινητήρες αυτοκινήτων. Ωστόσο έχει διατηρηθεί το κίνητρο της λαθρεμπορίας, λόγω της δυνατότητας νόθευσης του πετρελαίου θέρμανσης πλέον, όσο αυτό έχει σχετικά υψηλό δασμό.

(Γ) ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Ή ΒΕΝΖΙΝΩΝ

Σε αυτή την περίπτωση, η δυνατότητα για λαθρεμπόριο αφορά καύσιμα, που ενώ δηλώνονται ως εξαγωγές, καταλήγουν σε πρατήρια εντός της Χώρας. Τα διαφεύγοντα έσοδα είναι τα ίδια με την ανωτέρω περίπτωση (Β).

(Δ) ΑΛΛΕΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Πέραν των βασικών αυτών τρόπων, υπάρχουν και άλλες εστίες λαθρεμπορίας. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από αυτές:

(α) Διαλύτες (τολουόλιο κλπ), μεθανόλη, κ.α. που νοθεύουν βενζίνες ή και πετρέλαιο. Οι διαλύτες αυτοί δεν επιβαρύνονται με τον Ειδικό Φόρο που επιβαρύνονται π.χ. οι βενζίνες, δηλαδή 670€ ανά κυβικό, άρα κάθε κυβικό που αντικαθιστούν, σημαίνει αντίστοιχη απώλεια εσόδων για το Κράτος. Εδώ δεν είναι δυνατόν να υπολογισθούν ζημιές που προκαλούν στα οχήματα λόγω ακαταλληλότητας χρήσης.

(β) Βιοντήζελ που εισάγεται σαν σπορέλαιο ή παράγεται σε εγχώριες μονάδες και νοθεύει πετρέλαιο κίνησης.

(γ) Πετρέλαιο που περιέχεται στα απόβλητα πλοίων (slops), από κλοπή των καυσίμων του πλοίου και διοχετεύονται εν τέλει σε πρατήρια.

(δ) Λαθρεμπόριο υγραερίου, μέσω πώλησης βιομηχανικού /θέρμανσης ως autogas.

Οι παραπάνω περιπτώσεις αφορούν προϊόντα που διακινούνται σε μικρές ποσότητες και εκτιμάται ότι δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τα μεγέθη που μπορεί να προκύψουν από τις τρεις πρώτες κατηγορίες. Ωστόσο δεν παύουν να αποτελούν σημαντικές πηγές αθέμιτου ανταγωνισμού, παραοικονομίας και διαφθοράς. Π.χ. ένας παραγωγός που πουλάει λαθραίο βιοντήζελ σε πρατήρια, αποκτά πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών του, όπως και μια βιομηχανία που διοχετεύει τμήμα των διαλυτών που χρησιμοποιεί στο λαθρεμπόριο.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΨΟΥΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Για την εκτίμηση του ύψους του λαθρεμπορίου χρειάζεται να γίνουν ορισμένες παραδοχές.

1η Παραδοχή : Το ποσοστό του ναυτιλιακού καυσίμου που τελικά καταλήγει στην εσωτερική δασμολογημένη αγορά υπολογίζεται σε ποσοστό περίπου 25% (Συντηρητικό σενάριο 15%, Λογικό 25% και Ακραίο 35%).

2η Παραδοχή : Το ποσοστό των εξαγόμενων προϊόντων τα οποία επανεισάγονται στη Χώρα και πωλούνται στην εσωτερική δασμολογημένη αγορά υπολογίζεται σε ποσοστό περίπου 25% (Συντηρητικό σενάριο 20%, Λογικό 25% και Ακραίο 35%).

3η Παραδοχή : Το ποσοστό του Πετρελαίου Θέρμανσης, το οποίο πωλείται ως Κίνησης, μετά την εξίσωση του ΕΦΚ, έχει μηδενισθεί και θα συνεχίσει να κινείται χαμηλά όσο η διαφορά των ΕΦΚ είναι μικρή. Έτσι το ποσοστό εκτιμάται σε 15% (Συντηρητικό σενάριο 10%, Λογικό 15% και Ακραίο 20%).

4η Παραδοχή : Το ποσοστό των αδασμολόγητων χημικών (μεθανόλη, διαλυτικά, κλπ.), που χρησιμοποιούνται για τη νόθευση των βενζινών, υπολογίζεται σε ποσοστό περίπου 3,5% (Συντηρητικό σενάριο 1%, Λογικό 3% και Ακραίο 5%).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έκταση λαθρεμπορίας το 2014 ήταν αισθητά μικρότερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, για δύο λόγους:

 • Η κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης, λόγω της εξίσωσης του ΕΦΚ, δεν αφήνει πολλά περιθώρια για διακίνηση λαθραίων ποσοτήτων.

 • Η εξίσωση του ΕΦΚ το πρώτο εξάμηνο μηδένισε εντελώς το λαθρεμπόριο σε αυτόν τον τομέα, ενώ και η μικρή διαφορά του ΕΦΚ, στο δεύτερο εξάμηνο μείωσε δραστικά το κίνητρο σε σχέση με το παρελθόν και επομένως και το ενδιαφέρον για λαθρεμπόριο.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ

Παρατίθενται οι προτάσεις του ΣΕΕΠΕ, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μετά από τις Νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η ολοκλήρωση εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών σε όλη τη Χώρα θα συμβάλλει ουσιαστικά στον έλεγχο διακίνησης των καυσίμων και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Με την ολοκλήρωση και λειτουργία του θα καταπολεμηθεί και η μορφή λαθρεμπορίου και νοθείας της βενζίνης με άλλες ουσίες (π.χ. μεθανόλη, τολουόλη, κ.ά.), καθώς και οι «παρεμβάσεις» στη λειτουργία των αντλιών (με ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ή στο λογισμικό αντλίας) - εξαπάτηση καταναλωτικού κοινού.

Για την απεμπλοκή και ολοκλήρωση εφαρμογής του συστήματος εισροών - εκροών σε όλα τα πρατήρια, απαιτείται άμεσα αλλαγή νομοθετικού πλαισίου του συστήματος εισροών - εκροών στα πρατήρια, προκειμένου να καλυφθούν οι παρατάσεις που έχουν δοθεί προφορικά κατά το παρελθόν, ώστε να μην επιβάλλονται αναδρομικά πρόστιμα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Εκκρεμεί η έκδοση τροποποιήσεων ή διευκρινιστικών εγκυκλίων μετά από επισήμανση ορισμένων σημείων/προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την υλοποίηση των απαιτήσεων της ΚΥΑ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ.

Τροποποίηση της ΚΥΑ ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 1156/Β/07-05-2014) για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών - εκροών σε σταθμούς Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες:

(α) του αεροπορικού καυσίμου (προϊόν μοναδικών προδιαγραφών, πολυάριθμοι και συνεχείς απαιτούμενοι ποιοτικοί έλεγχοι, διαρκής διακίνηση του καυσίμου εντός της ομάδας των δεξαμενών κάθε σταθμού, συμβατότητα και συμμόρφωση σε διεθνείς πρακτικές διακίνησης και διαδικασίες ασφάλειας, κλπ.) και

(β) των χώρων παραλαβής και αποθήκευσης του αεροπορικού καυσίμου στα αεροδρόμια (αδιάλειπτη λειτουργία των διεθνών αεροδρομίων και ιδιαιτέρως του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, συνεχής ανεφοδιασμός αεροσκαφών, κλπ.)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η λειτουργία και να ξεκινήσει ο έλεγχος της εφαρμογής των συστημάτων εισροών – εκροών σε όλη την αλυσίδα διακίνησης πετρελαιοειδών. Ειδικότερα:

(α) Είναι απαραίτητη η άμεση οργανωτική και στελεχιακή ενίσχυση της ΓΓΠΣ.

(β) Θα πρέπει να γίνει άμεση εφαρμογή των φίλτρων (alarms) στην ΓΓΠΣ για έλεγχο σε πραγματικό χρόνο του συστήματος, για περιπτώσεις παραβίασής του, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται διασταύρωση των τιμολογίων αγοράς καυσίμων.

(γ) Θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εφαρμογή συστημάτων εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες και τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης ενεργειακών προϊόντων. 

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Θα πρέπει να "κλείσουν" μία σειρά από εκκρεμότητες που αφορούν έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων. Πιο συγκεκριμένα:

 1. Έκδοση εκκρεμών αποφάσεων / εγκυκλίων για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της λειτουργίας των Συστημάτων εισροών – εκροών και πλήρης εφαρμογή.
 • Στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
 • Στις Φορολογικές Αποθήκες
 1. Εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ [όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ ΔΕΦΚ Α 5010479 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ 1156/Β/07-05-2014) που αφορά στο σύστημα εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες]:
 • για τον τρόπο, τον χρόνο, το είδος, τη συχνότητα αποστολής και τη γραμμογράφηση των δεδομένων του συστήματος εισροών - εκροών που θα αποστέλλονται στην ΓΓΠΣ,
 • για τις διαδικασίες και τις μεθόδους ελέγχου της λειτουργίας του λογισμικού εισροών - εκροών.
 1. Εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ (όπως προβλέπεται στο άρθρο Ι.3 του ν.4093/2012) για τον καθορισμό των προδιαγραφών, της διαδικασίας και των λεπτομερειών για την υλοποίηση του συστήματος GPS σε βυτιοφόρα (αποστολή δεδομένων στη ΓΓΠΣ).
 2. Εκκρεμεί η τροποποίηση της ΚΥΑ 48941/3564 (ΦΕΚ 3052/Β/18.11.2012) που αφορά στην τοποθέτηση συστήματος GPS σε χερσαία μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων.
 3. Θα πρέπει να γίνει άμεση έκδοση των ΚΥΑ για εφαρμογή του συστήματος εισροών - εκροών σε όλους τους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας καυσίμων και συγκεκριμένα:
5.1. Στους αποθηκευτικούς χώρους όλων των κατόχων αδειών του Νόμου 3054/2002 συμπεριλαμβανομένων και:
 • Των ελεύθερων αποθηκών των Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών.
 • Των αποθηκών των μεγάλων καταναλωτών.
 • Των αποθηκών των παραγωγών ή διακινητών βιοκαυσίμων.

5.2. Στις εγκαταστάσεις ιδιωτικών / εργοταξιακών πρατηρίων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Έχει εκδοθεί η σχετική ΥΑ. (37776/2645 – ΦΕΚ 1882/Β/30.05.2017:
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων …………………., λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
πλην όμως, δεν προβλέπεται η υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων εισροών / εκροών.
Στο Άρθρο 4, παρ. 3. προβλέπεται η τεχνική υποδομή του συστήματος εισροών-εκροών, αλλά δεν προβλέπεται η εγκατάστασή και η λειτουργία του.

5.3. Στους αποθηκευτικούς χώρους όλων των παραγωγών ή διακινητών χημικών προϊόντων (τολουόλη, διαλύτες, μεθανόλη, αιθανόλη, κλπ.) που δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο λαθρεμπορίας (πρόσμειξη στις βενζίνες, κλπ.).

5.4. Στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Σκαφών (πρατήρια σε μαρίνες, κλπ).
5.5. Σε Εταιρίες με χώρους στάθμευσης οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους που διατηρούν δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων (υποπαράγραφος ΣΤ.19, πρώτο άρθρο, κεφάλαιο Α’ ν. 4254/2014).
Ο νέος Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-4-2018), άρθρο 70 παρ. 4.α. προβλέπει άδεια ιδιωτικού πρατηρίου μόνο όμως για εγκατάσταση δεξαμενών άνω των 7 μ3 (!)
(Εφαρμογή 6 μήνες μετά τη δημοσίευση). 

5.6. Στις δεξαμενές που βρίσκονται στους χώρους στάθμευσης και συντήρησης των ΚΤΕΛ και των τουριστικών λεωφορείων (άρθρο 119, παρ. 5 ν. 4070/2012).
Ο νέος Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-4-2018, άρθρο 70 παρ. 3.α., προβλέπει άδεια ιδιωτικού πρατηρίου.
(Εφαρμογή 6 μήνες μετά τη δημοσίευση).

Για τα ανωτέρω 51., 5.2. και 5.3. έχουν εκδοθεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 0004170 ΕΞ 2015/15.12.2015 και 0004169 ΕΞ 2015/15.12.2015 (ΦΕΚ 2722/Β/16.12.2015), η διατύπωση και το περιεχόμενο των οποίων έχει δημιουργήσει πολλά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή τους, τα οποία μέχρι σήμερα, δεν έχουν αντιμετωπιστεί από τα αρμόδια όργανα, με αποτέλεσμα την ύπαρξη ευρείας σύγχυσης στην αγορά, και συνεπώς, την πρακτική αδυναμία έγκαιρης συμμόρφωσης.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΔΑΚ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Τόσο ο ΣΕΕΠΕ όσο και τα δύο Διυλιστήρια (ΕΛΠΕ, MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ) είναι απολύτως πρόθυμοι να ενισχύσουν οικονομικά το έργο του ΥΠΕΝ στη λειτουργία των ΚΕΔΑΚ με τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να επεκταθεί ο έλεγχος σε όλη την επικράτεια (συμπρ. και των νησιών)
 • Να πραγματοποιείται έλεγχος και στις υπόλοιπες δραστηριότητες εμπορίας καυσίμων, πλην των πρατηρίων.
 • Να μην ισχύουν οι ίδιες κυρώσεις για την αμέλεια / αστοχία και τον δόλο.
 • Τα αυτοκίνητα των ΚΕΔΑΚ να έχουν τον πιστοποιημένο εξοπλισμό, ώστε να διενεργείται οριστικός έλεγχος των δειγμάτων.
 • Για ευελιξία και ταχύτητα, να εξεταστεί η δυνατότητα σύμπραξης με ιδιωτικό φορέα.
 • Να προγραμματιστεί ελάχιστος αριθμός επιτόπιων ελέγχων, ανά κατηγορία εγκατάστασης.
 • Άμεση διεκπεραίωση καταγγελιών.
 • Εκπαίδευση ελεγκτών για σωστό έλεγχο και αποφυγή εσφαλμένων αποτελεσμάτων.

Επίσης θα πρέπει να ενταθούν από την Αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, οι έλεγχοι στα πρατήρια καυσίμων για εντοπισμό «παρεμβάσεων» στη λειτουργία των αντλιών και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών να προβαίνουν σε άμεση αφαίρεση άδειας λειτουργίας από το πρατήριο που παρανομεί.

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ορισμένοι έμποροι προμηθεύονται αφορολόγητα καύσιμα (Βενζίνες και Πετρέλαιο Κίνησης) από τις Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών ή και τα Διυλιστήρια με δήθεν σκοπό την εξαγωγή τους σε γειτονικές χώρες. Στη συνέχεια -χωρίς να γίνει πραγματική εξαγωγή- διαθέτουν τα καύσιμα παράνομα εντός της επικράτειας, καρπούμενοι φόρους και δασμούς. Θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι στις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ποσότητες Πετρελαίου Ναυτιλίας που προορίζονται για ανεφοδιασμό πλοίων καταλήγουν λαθρεμπορικά στη στεριά (μετά από αποχρωματισμό) σε πρατήρια, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία κ.ά. Πρέπει να δοθεί έμφαση στους ελέγχους που γίνονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Οι ανωτέρω έλεγχοι θα πρέπει να ενταθούν, γιατί πιστεύουμε ότι σήμερα το Πετρέλαιο Ναυτιλίας αποτελεί την κύρια πηγή λαθρεμπορίου.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Για τη περαιτέρω διευκόλυνση των ελεγκτικών υπηρεσιών στην προσπάθεια εντοπισμού μεταφορικών μέσων, που διενεργούν παράνομους εφοδιασμούς καυσίμων, προτείνεται η άμεση εφαρμογή της σχετικής διάταξης για υποχρεωτική σήμανση όλων των μεταφορικών μέσων (βυτιοφόρα ή σλέπια) από κατόχους Άδειας Εμπορίας ή Λιανικής Πώλησης. Για τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα (Ι.Χ και Δ.Χ.) που μεταφέρουν αφορολόγητα καύσιμα θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση (μη μόνιμη), όπως προβλέπεται και εκ του νόμου. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να επανεξεταστεί ο τύπος, το μέγεθος και η θέση της σήμανσης.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Μια σχετικά νέα πηγή παραεμπορίας και λαθρεμπορίου αφορά στο υγραέριο κίνησης και οι πιθανές μέθοδοι είναι:

 • Η παράνομη εμφιάλωση σε πρατήρια υγραεριοκίνησης.
 • Η παράνομη εμφιάλωση σε παράνομα (ή/και νόμιμα) εμφιαλωτήρια υγραερίου.
 • Η παράνομη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου με χαμηλό ΕΦΚ (60€/ΜΤ), το οποίο διοχετεύεται παράνομα στα πρατήρια, αντί για autogas (με υψηλό ΕΦΚ 430€/ΜΤ).

Με στόχο να καταπολεμηθεί και αυτή η μορφή λαθρεμπορίου, προτείνεται:

 • Να καθιερωθεί η τοποθέτηση στα πρατήρια φορολογικών μηχανισμών συνδεδεμένων με τις αντλίες υγραερίου (εφαρμογή μέχρι 31/12/2018).
 • Να ενταθεί η διενέργεια ελέγχων σε όλα τα εμφιαλωτήρια.
 • Να καθιερωθεί η διενέργεια ελέγχων στη διακίνηση βιομηχανικού υγραερίου και στα πρατήρια autogas.
 • Να καθιερωθεί η διενέργεια ελέγχων σε τελικούς καταναλωτές χύμα υγραερίου (Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες / Επαγγελματίες, κλπ).
 • Να καθιερωθεί η διενέργεια ελέγχων και επικαιροποίησης των φακέλων των εταιριών κατόχων αδειών κατηγορίας “Γ”.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ / Ε.Φ.Κ. / ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ

Η εξίσωση του ΕΦΚ, παρά τις επώδυνες επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο και τα έσοδα του Κράτους, λειτούργησε θετικά στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΕΠΕ πιστεύει ότι το μέτρο αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, το οποίο, όμως, πρέπει να συνοδευτεί από την ουσιαστική καταβολή επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, δηλαδή με πλήρη κατάργηση όλων των κριτηρίων χορήγησής του, ώστε να προκύψει καλύτερο κοινωνικό αποτέλεσμα και ταυτόχρονη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τρία (3) σενάρια, η εκτίμηση για τα διαφυγόντα έσοδα εξαιτίας του λαθρεμπορίου για το 2014, κυμαίνεται από 125 εκατομμύρια ευρώ στο πιο συντηρητικό σενάριο, έως 300 εκατομμύρια ευρώ στο πιο ακραίο σενάριο, το οποίο, όμως, εκτιμάται ως μάλλον απίθανο. Το λογικό σενάριο οδηγεί σε ένα συμπέρασμα ότι, τη χρονιά που πέρασε, τα διαφυγόντα κέρδη για το Κράτος από το λαθρεμπόριο ήταν της τάξεως των 225 εκατομμυρίων ευρώ.

Η άμεση εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, θα φέρει σημαντικά έσοδα στο Κράτος, αλλά θα συμβάλει και στην καταπολέμηση της διαφθοράς και θα ενισχύσει την αίσθηση περί δικαίου. Παράλληλα όμως, η εξυγίανση της αγοράς καυσίμων θα αποτελέσει δέλεαρ για επενδύσεις και ανάπτυξη η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί προϋπολογιστικά.

Η πετρελαϊκή αγορά της Χώρας μας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και με δεδομένο ότι η εθνική οικονομία έχει φτάσει στο ναδίρ, παρουσιάζει ενδιαφέρον και δυνητικά θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό πεδίο ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Αρκεί να υπάρχει ένα υγιές περιβάλλον ανταγωνισμού, όπου θα έπειθε σημαντικούς ομίλους του εξωτερικού να ξαναδούν την Ελλάδα ως προορισμό επενδύσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν σε αξία ακόμη και το ύψος των εσόδων του Κράτους από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρα και η εξάλειψη της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που προκαλείται από τη χρήση των λαθραίων καυσίμων, τα οποία επειδή είναι φθηνότερα έχουν και χαμηλότερες προδιαγραφές π.χ. περιεκτικότητα σε θείο.

Συνεπώς, η ανάγκη καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καυσίμων ορθά έχει επισημανθεί από την Κυβέρνηση ως προτεραιότητα, αφού θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη. Ο ΣΕΕΠΕ είναι στη διάθεση της Πολιτείας για να συνδράμει με όλες τις δυνάμεις του σε αυτό τον σκοπό.